จองห้องพัก
ออนไลน์
เบบี้ แกรนด์ หัวหิน

โปรโมชั่น

BOOK DIRECT SALES

วันธรรมดา ลด 15%
(วันอาทิตย์ - วันศุกร์)

ห้อง Nature Scene
เพียง 1,870 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า 2 ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการ

เข้าพัก 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2560
(ยกเว้นวันเสาร์ & วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตรวจสอบห้องว่างและราคา

SPECIAL WEEKEND

วันเสาร์และวันหยุดยาว ลด 10%

ห้อง Nature Scene
เพียง 2,520 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า 2 ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการ

เข้าพัก 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2560

ตรวจสอบห้องว่างและราคา

LIMITED ROOM
1 ห้องต่อวันเท่านั้น

วันธรรมดา ลด 15%
Ocean Scene @ 2,465 บาท/คืน
Seafront Poolside @ 2,890 บาท/คืน

วันเสาร์ & วันหยุดยาว ลด 10%
Ocean Scene @ 3,150 บาท/คืน
Seafront Poolside @ 3,600 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า 2 ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการ

เข้าพัก 1 มิ.ย. - 30 พ.ย. 2560

ตรวจสอบห้องว่างและราคา